មីក្រូ Inverter

  • Micro Inverter Series 600/800/1200W

    Micro Inverter Series 600/800/1200W

    គឺជាឧបករណ៍បំប្លែងថាមពលតូចមួយដែលមានមុខងារទំនាក់ទំនងឥតខ្សែ។Inverter នេះអាចបំប្លែងថាមពល DC ទៅជាថាមពល AC បានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព។វាបំប្លែងថាមពល DC ពីបន្ទះស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យ ទួរប៊ីនខ្យល់ ឬអាគុយទៅជាថាមពល AC សម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះ ឬអាជីវកម្ម។

  • Micro Inverter Series 600/800W

    Micro Inverter Series 600/800W

    microinverter គឺជាឧបករណ៍បំប្លែងថាមពលតូចមួយដែលត្រូវបានប្រើជាចម្បងដើម្បីបំប្លែងថាមពល DC ទៅជាថាមពល AC ។វាស័ក្តិសមសម្រាប់ប្រព័ន្ធផលិតថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យខ្នាតតូច ប្រព័ន្ធបង្កើតថាមពលខ្យល់ ប្រព័ន្ធផ្ទុកថាមពលថ្ម។ល។